Głównej zawartości

Od 1 marca bieżącego roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostanie przekształcony w Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tutejszego Starostwa.

Wydział  będzie świadczył pełen zakres usług, które dotychczasowo obsługiwał PODGiK.  Nie ulega zmianie adres- wydział będzie mieścił się przy Rynku Staromiejskim 5 w Stargardzie.  Zmianie ulegają godziny pracy wydziału: 8:00-16:00.