Głównej zawartości

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie stargardzkim. W tym roku kwalifikacja trwała od 14 lutego do 21 marca.

W 2018 r. kwalifikacji wojskowej podlegali:
•    mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
•    mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•    mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B);
•    mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;
•    kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach

W 2018 r. 595 osobom ustalono kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej, w tym 30 kobietom.