Głównej zawartości

22 marca br. policjanci z Posterunku Policji w Suchaniu przeprowadzili spotkanie z uczniami pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Suchaniu. W spotkaniu wzięło udział trzydzieścioro dzieci w wieku 6-7 lat.

Podczas spotkania poruszono tematykę dotyczącą służby policjanta oraz zadań jakie realizuje. Rozmawiano również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zasadach bezpiecznej zabawy w domu, szkole, placach zabaw, a także o niebezpieczeństwie jakie grozi podczas wchodzenia na zamarznięte akweny. Omówiono także sposób zachowania się w kontaktach z osobami obcymi czy też w przypadku zagubienia się.

W trakcie pogadanki przeprowadzono ćwiczenia z dziećmi na zasadzie inscenizacji sytuacji kryzysowej i angażowania uczestników spotkania do jej rozwiązania. Dzieci markowały, iż dzwonią na numer alarmowy i informują o zdarzeniu takim jak np. zasłabnięciu domownika, bądź też wypadku jakiego byli świadkami.

Następnie dzielnicowi omawiali wraz z najmłodszymi postawy oraz zasady jakimi dzieci powinny się kierować podczas takich zdarzeń.

Forma przeprowadzenia spotkania bardzo podobała się uczniom i dawała im wiele frajdy. Skutkowało to między innymi przełamaniem barier wśród niektórych dzieci i pozbyciem się lęku w stosunku do osoby policjanta.