Głównej zawartości

W niedzielę 25 marca br. odbył się drugi koncert Orkiestry Camerata Stargard w SCK.

W programie koncertu znalazła się muzyka Baermanna i Mozarta. W pierwszej części wysłuchano Adagio na klarnet i orkiestrę smyczkową op.23 H.J. Bermana oraz Koncertu A-dur na klarnet i orkiestrę KV 622. Po przerwie rozbrzmiała muzyka Mozarta: Divertimento D-dur KV 136 oraz Serenada „Eine kleine Nachtmusik” KV 525.

Orkiestrą dyrygował Władimir Iwanciw. Jako solista wystąpił Krzysztof Krzyżewski, który od 2011 roku piastuje stanowisko pierwszego klarnecisty w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Jest również adiunktem klasy klarnetu w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Publiczność przybyła na koncert licznie. Orkiestra nagrodzona została zasłużonymi gromkimi brawami.


Fot. T. Surma