Głównej zawartości

Dzielnicowi Rewiru II stargardzkiej komendy odwiedzili seniorów w Domu Dziennym dla osób Starszych w Stargardzie w ramach programu “Bezpieczny Senior”. Podczas spotkania prowadzili edukację  jak mają postępować osoby starsze w sytuacjach, w których zagrożone jest ich mienie lub życie i zdrowie.

Podczas spotkania przeprowadzono prelekcje pt. „Aktywny i Bezpieczny Senior”, zaprezentowano przykładowe materiały poruszające obszar dokonywanych oszustw między innymi na wnuczka, policjanta, na hydraulika. Uświadamiano tym osobom jakie zagrożenie może stanowić odebrany telefon od nieznajomego, który podaje się za urzędnika, bądź kogoś z rodziny a także poinformowano o zasadach postępowania po otrzymaniu takiego telefonu.

Rozmawiano również na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aktualnych przepisach, i ich przestrzeganiu. Omówiono oraz przypomniano zasady poruszania się po zmroku rowerami, na pieszo, pamiętając o zakładaniu odblasków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie podczas swojej służby oraz spotkań w rejonach służbowych apelują oraz ostrzegają przed osobami, które próbują wykorzystywać łatwowierność i brak czujności zwłaszcza starszych i samotnych osób. Oszuści grając na emocjach i uczuciach osób , tym samym wykorzystując presję czasu potrafią nimi manipulować.