Głównej zawartości

 

W ósmą rocznicę Katastrofy, która naznaczyła głęboką raną historię współczesnej Polski, mieszkańcy Stargardu i Powiatu Stargardzkiego będą mieli okazję złożenia hołdu tragicznie zmarłym uczestnikom polskiej delegacji- na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką oraz Ryszardem Kaczorowskim, Prezydentem RP na Uchodźstwie.

Tragicznie przerwany lot z 10 kwietnia 2010 r. z 96 osobami na pokładzie  prezydenckiego samolotu upamiętnią w Stargardzie uroczystości, które rozpocznie o godz. 16.  msza św. w kościele pw. św. Jana

Po mszy oraz modlitewnym czuwaniu kolejną część obchodów zaplanowano przy ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego. Tu pod tablicą poświęconą Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.

Organizatorzy uroczystości upamiętniającej przerwany lot do Smoleńska zapraszają do wspólnej chwili zadumy i refleksji nad  tragicznym losem najważniejszych osób w państwie, zdążających na uroczystości ku czci oficerów zamordowanych przez NKWD w Lesie Katyńskim.