Głównej zawartości

  

Finał Eliminacji Okręgowych 45. edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości wyłonił laureatów, spośród reprezentacji szkół Pomorza Zachodniego. Rolę gospodarza pełnił Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie, podejmując gości w miniony czwartek, 12 kwietnia. To prestiżowe przedsięwzięcie, organizowane przez Polski Związek Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów. Olimpiada jest formą wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości- zwłaszcza wśród młodzieży liceów i techników o profilach zawodowych.

W czwartkowym finale Eliminacji Okręgowych Olimpiady uczestniczyły trzyosobowe drużyny uczniów ze Szczecina, Koszalina i Stargardu. Swoje reprezentacje zgłosiły szczecińskie placówki: Zespół Szkół Łączności, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz Technikum Zawodowe „Zdroje”. Ze Szczecina przybyły także drużyny: Zespołu Szkół Nr 8 i XIII Liceum Ogólnokształcącego. Koszalin reprezentowali uczniowie II LO i Zespołu Szkół Nr 9. Swoich przedstawicieli do finału zgłosił również Zespół Szkół Nr 1 ze Stargardu i gospodarze- Zespół Szkół Nr 5.

Po otwarciu Olimpiady, dokonanym przez Dyrektor ZS Nr 5 Jolantę Kawszyn, rywalizację poprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji ze Szczecina: Tadeusz Kachnic- wiceprezes oraz Rzecznicy Patentowi- Renata Zawadzka i Monika Wielecka.

Rywalizacja nie była łatwa. Po części pisemnej, trwającej 90 min. oraz ustnych odpowiedziach, wybrano laureatów. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna II LO z Koszalina, przed Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej i koszalińskim ZS Nr 9. W klasyfikacji indywidualnej triumfowało również  II LO z Koszalina, ciesząc się zwycięstwem Rafaela Petrosjana. Drugie miejsce przypadło Anicie Nowickiej- także z koszalińskiego II LO. Miejsce trzecie zajął Maciej Wieszczycki, tym razem z Zespołu Szkół Nr 9- niezmiennie z Koszalina. W ramach tegorocznego finału koszalińskie placówki zajęły więc czołowe miejsca.

Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska pogratulowała uczestnikom rywalizacji, wręczając nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podkreśliła też znaczenie Olimpiady o profilu naukowo- technicznym, która rozwija zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, zachęca do twórczego myślenia i edukacji o charakterze badawczym.

W ramach przerwy między pisemną i ustną częścią Olimpiady, jej uczestnicy mieli okazję poznać  zakład Cargotec. Pracownicy firmy: Anna Nowik, Krzysztof Twardochleb, Paweł Izodorczyk i Daniel Bobryk oprowadzili przyszłych badaczy i wynalazców po hali produkcyjnej firmy, która wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań w branży transportowej i logistycznej.

W trakcie Olimpiady zadbano również, by młode umysły nie pozostały głodne. Oprawę kulinarną zapewniły nauczycielki pionu gastronomicznego ZS Nr 5: Dorota Kujawska, Monika Nowicka- Chorągiewicz i Małgorzata Kosek. Nad organizacyjną całością czuwali natomiast: Ryszard Klimczewski, Arkadiusz Zieliński i Arkadiusz Popiołek.

Gratulując sukcesów uczestnikom liczymy, że ich pasja i samodzielność myślenia przyniesie owoce w biznesie- w głównej mierze opartym dziś  na innowacyjności.