Głównej zawartości

Choroba Afrykańskiego Pomoru Świń dotyka hodowle szczególnie na obszarach naszego kraju, sąsiadujących ze wschodnią granicą. Zagrożenie chorobą, roznoszoną głównie przez dziki, występuje w północno- wschodnich regionach Polski. Odnotowano jednak przypadki ASF także w województwie mazowieckim. Na Pomorzu Zachodnim zagrożenia póki co nie ma. Sygnałem świadczącym jednak o możliwości rozprzestrzeniania się choroby, są pierwsze przypadki stwierdzone na Mazowszu. Stąd decyzją Głównego Lekarza Weterynarii, stan podwyższonej gotowości obowiązuje w całym kraju. Obostrzenia dotyczą więc wszystkich gospodarstw hodowlanych w powiecie stargardzkim i regionie.


Z tego też względu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie zaprasza hodowców trzody chlewnej do udziału w szkoleniu, które dotyczy zabezpieczenia gospodarstw i hodowli przed ogniskami ASF. Udział w szkoleniu jest istotny tym bardziej, że Inspekcja rozpoczęła już w kwietniu kontrole gospodarstw, weryfikując stan zabezpieczenia przed ASF. Po zakończeniu kontroli wydawane będą decyzje administracyjne, nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Hodowcy muszą się także liczyć z nakazem uboju zwierząt, lub zakazem utrzymywania ich w gospodarstwie.
Szkolenie pod hasłem: „Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach w zakresie amerykańskiego pomoru świń (ASF)” odbędzie się w najbliższy czwartek, 19.04.2018 r. o godzi. 10.30 w sali narad Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 1.
Hodowcy mogą także wziąć udział w kolejnym szkoleniu w piątek, 20.04. 2018 r. zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Kozach (gmina Dobrzany). Udział w szkoleniach będzie pomocny przy ewentualnym podejmowaniu decyzji, czy utrzymywać hodowlę świń, czy też wobec zagrożenia ASF czasowo ją zlikwidować. W przypadku tej drugiej opcji możliwe jest wsparcie finansowe, z funduszu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szkolenia organizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie są bezpłatne. Według danych Głównego Lekarza Weterynarii z 16 kwietnia 2018 r., na terytorium Polski odnotowano blisko 1899 przypadków ASF u dzików. Badania zostały przeprowadzone w dniach 2- 8 kwietnia.
Biorąc pod uwagę napływające dane warto więc zabezpieczyć gospodarstwa, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii, który do akcji informacyjnej o ASF zaangażował także władze gmin i sołtysów. Szkolenia w tym zakresie prowadzi również Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.