Głównej zawartości

X Spotkania z Edukacją już za nami. Teraz nadszedł czas, by absolwenci szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych rozważyli, jaką drogę kształcenia wybrać, by zapewnić sobie zawód zgodny z własnymi aspiracjami- odpowiadający także zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Wszyscy spośród uczniów i gimnazjalistów, którzy odwiedzili halę sportową Centrum Kształcenia praktycznego 25 kwietnia, mogli odpowiedzieć sobie choćby częściowo na nurtujące pytania o własną przyszłość.

            Wybór informacji oraz ofert szkół ponadgimnazjalnych: techników i liceów był bogaty. Przedsięwzięcie zorganizowano staraniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołem Szkół Budowlano- Technicznych w Stargardzie. Patronat nad X edycją „Spotkań…” objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Stargardzki oraz Prezydent Stargardu.

            Do wnikliwego przejrzenia oferty edukacyjnej zachęcali na miejscu: Jerzy Sołtysiak- Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Iwona Wiśniewska- Starosta Stargardzki, a także Ewa Sowa- Zastępca Prezydenta Stargardu. Swoją ofertę promowali również dyrektorzy szkół  i placówek oświatowych miasta i powiatu.

            Promocja szkolnictwa zawodowego, to główny cel  tego typu spotkań. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych mogli także zapoznać się z ofertą edukacyjną, przygotowaną na nowy rok szkolny. Biorąc pod uwagę wprowadzone właśnie zmiany w programie nauczania klas siódmych, gdzie wprowadzono elementy doradztwa zawodowego,  siódmoklasistów zaproszono również do udziału w imprezie.

            W ramach X Spotkań z Edukacją rozstrzygnięto też konkurs pod hasłem: „Kim chciałbym zostać?- mój wymarzony zawód”. Konkurs zorganizowany został przez doradców PODN w Stargardzie: Izabelę Wojciechowską i Beatę Podolak. Uczestniczyli w nim podopieczni przedszkoli miasta i powiatu. Na pytania stawiane w konkursie, odpowiedziało nadzwyczaj duże grono przedszkolaków. Łącznie wpłynęło 30 prac z sześciu placówek. Ich autorzy oraz nauczyciele zostali wyróżnieni przez Wicekuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka, Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską i Zastępcę Prezydenta Stargardu Ewę Sowę.

            Doceniono szczególnie prace Antoniego Patyka i Jana Cymbała, z Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, Mai Landra i Michała Łuczaka, z Przedszkola Publicznego w Brzezinach. Nagrodzeni za swoje prace zostali również: Amelia Sałapata (Przedszkole w Dobrzanach), oraz Maria Wejs i Natan Karol- oboje z Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Lokomotywa” w Stargardzie. Nagrodami w konkursie uhonorowano także Hannę Cyktor i Machalinę Goliczewską, z Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” w Stargardzie.

            Obok rozstrzygnięcia konkursowych zmagań, uczniowie klas trzecich kończący gimnazjum mogli wybierać spośród szeregu  ofert kształcenia na nowy rok nauki, przygotowanych przez szkoły podstawowe naszego powiatu. W ramach zachęty otwarto również dla zwiedzających  bogato wyposażone pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego. Z kolei ze specyfiką pracy w wybranych lub wymarzonych zawodach, mogli na miejscu zapoznać się siódmoklasiści. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza stanowiska nauki zawodu w poszczególnych pracowniach CKP przy Pierwszej Brygady.

            Dla zainteresowanych dalszą drogą kształcenia, dostępne były oferty Liceów Ogólnokształcących nr I i II, Zespołów Szkół nr 1 , 2 oraz 5, a także zespołu Szkół Budowlano- Technicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego. Swoje propozycje przedstawiła też Bursa Szkolna i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

 

 

 

 

 

            Organizowane co roku Spotkania z Edukacją cieszą się dużym zainteresowaniem.  Skorzystało już ogółem 1200 uczniów z 22 szkół Powiatu Stargardzkiego. Podjęcie decyzji o wyborze kształcenia z pewnością ułatwiła uczestnikom atmosfera X edycji „Spotkań…”.  Na miejscu prezentowano bowiem filmy, reklamujące dokonania poszczególnych placówek. Do ich wyboru zachęcali również starsi koledzy, częstując przy okazji przygotowanymi specjalnie smakołykami.

            W ramach imprez towarzyszących, organizatorzy zapraszali też do udziału w panelu dyskusyjnym pod hasłem: „Rola nauczyciela- doradcy zawodowego w rozwoju dzieci/uczniów”.  Dyskusja koncentrowała się głównie wokół doświadczeń po wprowadzeniu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Była też okazja, by podsumować pracę sieci doradców zawodowych, prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

            Młodzi uczestnicy Spotkań z Edukacją otrzymali więc  niezbędną wiedzę. Teraz sami mogą wybrać drogę dalszego kształcenia, i powiązanego z nim zawodu. Czasu na decyzję pozostało już niewiele. Zatem pozostaje życzyć wszystkim dobrego wyboru- najlepiej  zgodnie z własnymi aspiracjami.