Głównej zawartości

Uczniowie  czwartych klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, uroczyście pożegnali swoją szkołę. Podziękowaniom i wzruszeniu, które udzieliło się zebranym, nie było końca. W uroczystości 26 kwietnia 2018 r. uczestniczyło grono zaproszonych gości: Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie Bronisław Stefanowicz oraz dyrekcja szkoły, opiekunowie zajęć praktycznych i grono pedagogiczne. Opuszczających szacowne mury szkoły żegnali też pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice.


Mocny akcent pożegnalnego spotkania stanowiło przekazanie sztandaru uczniom klas III, oraz złożenie przyrzeczenia przez abiturientów. Ciepłe słowa przekazali też: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Tomasz Korytkowski, Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego Julia Woźniak i przedstawicielka rodziców- Jadwiga Wiśniewska.
Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, życząc maturzystom sukcesów u progu nowego etapu ich drogi życiowej, wyraziła nadzieję, że dzięki praktycznej wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas nauki w Zespole Szkół Nr 1, podjęli odpowiednie decyzje odnośnie dalszego kształcenia. Podkreśliła też wyjątkowość  klimatu, jakiego doświadczali podczas tych lat nauki w legendarnym już „Parku”. –Niezależnie od wykonywanego zawodu i miejsca drogi życiowej, przechowujcie troskliwie dobre wspomnienia wszystkich chwil, jakich doświadczyliście właśnie tutaj- mówiła Pani Starosta. Podkreśliła też znaczenie klimatu, jaki wprowadza grono pedagogiczne, kształcąc kolejne roczniki uczniów Zespołu Szkół Nr 1. Atmosfera w murach „Parku”- jak podkreśliła- sprzyja zdobywaniu wiedzy na zasadach partnerstwa i szacunku we  wzajemnych relacjach.
Podczas uroczystego pożegnania, najlepsi uczniowie ze średnią ocen 4,75 w cyklu kształcenia, otrzymali z rąk Starosty Iwony Wiśniewskiej i dyrektora Tomasza Korytkowskiego świadectwa z wyróżnieniem. Przyznano także medale PRIMUS INTER PARES oraz nagrody. Rodzice nagrodzonych otrzymali również listy gratulacyjne. Najlepsi absolwenci zostali także wpisani do ZŁOTEJ KSIĘGI. Dostąpili tego zaszczytu:  Mateusz Zegadło z klasy IV TE (średnia ocen 4,97 i wzorowe zachowanie) oraz Krystian Szymik z klasy IV TH, ze średnią ocen 4,86 i równie wzorowym zachowaniem.
Do ZŁOTEJ KSIĘGI wpisano również Tomasza Krzysztofika z klasy IV  TDL, w uznaniu zasług dla osiągnięć naukowych i zawodowych. Uhonorowany i nagrodzony pamiątkowym medalem uzyskał w minionym roku szkolnym trzecie miejsce w XVII Międzynarodowym Konkursie Stolarskim, zorganizowanym w Szczecinie. W zakończonym właśnie roku szkolnym 2017/18 uplasował się już na drugim miejscu, w tym samym konkursie.
Dyplomy i nagrody wręczono też uczniom, których średnia ocen wyniosła 4,0. Na tej długiej liście znaleźli się:

Paulina Partyka, klasa IV TT;
Joanna Partyka, klasa IV TT;
Martyna Jędrzejewska, klasa IV TT;
Cora Schluter, klasa IV TT;
Marietta Pękała, klasa IV TT;
Natalia Skowron, klasa IV TG;
Aleksandra Jaskólska, klasa IV TG;
Joanna Jurczyńska, klasa IV TDL;
Piotr Pacelik, klasa IV TH;
Przemysław Żołna, klasa IV TH;
Maciej Kołatkiewicz, klasa IV TG;
Janusz Ławniczak, klasa IV TG;
Jakub Olech, klasa IV TG;
Mateusz Pawlikowski, klasa IV TI;
Patryk Pielichowski, klasa IV TI;
Bartosz Dudek, klasa IV TI;
Szymon Cybulski, klasa IV TDL.

Maturzyści  Zespołu Szkół Nr 1 nie kryli swej wdzięczności oraz wzruszenia. W niekonwencjonalny też sposób podziękowali kadrze nauczycielskiej za doprowadzenie ich do końcowego etapu kształcenia, przywołując opracowaną przez siebie sentencję: „Zespół Szkół to wiedza jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chcę nasz <<Park>> ocalić od zapomnienia !”.
Medale i dyplomy w kategorii Super Rodzic 2018 otrzymali także rodzicom uczniów, którzy angażowali się w sprawy szkoły w sposób szczególny. Uhonorowani zostali w ten sposób: Jadwiga Olczak, Anna Trocha, Anna Krzysztofik oraz Danuta Hoszczaruk. Tytuł Super Rodzica otrzymali również: Lidia i Dariusz Partyka i Roman Tucholski.
Szczególne wzruszenie udzieliło się wszystkim w chwili, gdy tegoroczni maturzyści dziękowali za trud pracy swoim wychowawcom. Abiturienci dziękowali im szczerze i gorąco za cierpliwość i wyrozumiałość oraz wiarę w to, że zdołają doprowadzić ich do matury. Podkreślano zwłaszcza moc tej wiary, która potrafiła uskrzydlić, zwłaszcza w chwilach przełomowych, których nie brakuje w szkolnej codzienności.
Podziękowania kierowano do wychowawców: Iwony Antczak, Mirosławy Bożek, Renaty Kwiatkowskiej oraz Magdaleny Rączki i Wioletty Rekowskiej. Ciepłe słowa podziękowania usłyszał również Wojciech Magdziarek.
Po części oficjalnej nadszedł czas wyjątkowego  pożegnania z wychowawcami, w murach własnych klas. Była okazja, by już po raz ostatni zasiąść w swojej ławce i otrzymać swoje świadectwo.
Przed abiturientami Zespołu Szkół Nr 1 jeszcze tylko podejście do egzaminów maturalnych, które rozpoczynają się 4 maja. Można przyjąć, że będzie to już czysta formalność. Trzymamy kciuki, życząc sukcesów na drogach dalszej zawodowej kariery.